PROCESUL DE CERTIFICARE

Avem plăcerea de a vă informa despre procesul de certificare in domeniul agriculturii ecologice alaturi de ECOCERT.
In vederea întocmirii unui tarif corespunzător solicitarii dumneavoastră, va rugam sa descarcati, completati si trimiteti
formularul de cerere (F01a-P10v04) pentru producatori
sau formularul de cerere (F01b-P10v03) pentru procesatori.
Pe baza acestuia, luand in considerare particularitatile si complexitatea activitatii desfasurate, vom pregăti un tarif, pe care il vom trimite impreuna cu Conditiile tehnice. Acceptarea lor de catre dumneavoastra se face prin returul lor catre ECOCERT- semnate si stampilate. Doar dupa aceasta putem continua cu urmatoarele etape.