Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 392/2013 al comisiei

20.12.13

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) NR. 392/2013 AL COMISIEI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 in ceea ce priveste sistemul de control al productiei a fost adoptat pe 29 aprilie 2013 si se aplica de la 1 ianuarie 2014.

Acest Regulament stabileste, detaliaza si clarifica informatii privind:

  • Definirea termenului «dosar de control»
  • Schimbul de informatii intre autoritatile de control, organismele de control si autoritatile competente, precum si intre diferite state membre si Comisie
  • Publicarea informatiilor
  • Activitatile de supraveghere referitoare la organismele de control
  • Inspectia anuala a organismelor de control
  • Datele de natura ecologica din cadrul planurilor nationale de control multianuale si al raportului anual
  • Modificarea articolul 65 “Controale pe teren” prin definirea unui procent obligatoriu de esantioane de 5% de prelevat din totalul operatorilor contractati de OIC
  • Modificarea Art. 63 (din R(CE) 889/2008) privind declaratia operatorului:

Conform Art. 63 al Regulamentului (CE) 889/2008

In cazul in care masurile de control sunt puse in aplicare pentru prima oara, operatorul trebuie sa initieze si sa mentina ulterior:

(a) o descriere completa a unitatii si/sau a localurilor si/sau a activitatii;
(b) toate masurile practice care trebuie intreprinse la nivelul unitatii si/sau al locatiilor si/sau al activitatii care sa asigure respectarea regulilor de productie ecologica;
(c) masurile de precautie care trebuie intreprinse pentru a reduce riscul contaminarii cu produse sau substante neautorizate si masurile de curatenie care trebuie intreprinse in amplasamentele de stocare si prin lantul de productie al producatorului.

Descrierea masurilor prevazute la alineatul (1) trebuie sa fie inclusa intr-o declaratie, semnata de operatorul responsabil. Mai mult, aceasta declaratie trebuie sa includa angajamentul operatorului:

(a) de a intreprinde operatiunile in conformitate cu regulile de productie ecologica;
(b) de a accepta, in caz de infractiuni sau iregularitati, aplicarea masurilor specifice regulilor de productie ecologica;
(c) de a informa in scris cumparatorii produsului in vederea garantarii faptului ca indicatiile referitoare la metoda de productie ecologica sunt eliminate de pe produsul in cauza.

Conform Reg CE 392/2013, se adauga urmatoarele litere de la (d) la (h):

„(d) de a accepta, in cazurile in care operatorul si/sau subcontractantii acestuia sunt controlati de autoritati sau organisme de control diferite, in conformitate cu sistemul de control instituit de statul membru in cauza, schimbul de informatii intre autoritatile sau organismele respective;
(e) de a accepta, in cazurile in care operatorul si/sau subcontractantii acestuia isi schimba autoritatea sau organismul de control, transmiterea dosarelor sale de control catre autoritatea sau organismul de control urmator;
(f) de a accepta, in cazurile in care operatorul se retrage din sistemul de control, sa informeze in acest sens, fara intarziere, autoritatea competenta si autoritatea sau organismul de control corespunzatoare;
(g) de a accepta, in cazurile in care operatorul se retrage din sistemul de control, ca dosarul sau de control sa fie pastrat o perioada de cel putin cinci ani;
(h) de a accepta sa informeze fara intarziere autoritatea sau autoritatile ori organismul sau organismele de control corespunzatoare cu privire la orice neregula sau incalcare ce afecteaza statutul ecologic al produsului sau produselor lor ecologice primite de la alti operatori sau subcontractanti.”
Declaratia prevazuta la primul paragraf se verifica de organismul sau de autoritatea de control care emite un raport de identificare a eventualelor deficiente si nerespectari ale regulilor de productie ecologica. Operatorul contrasemneaza acest raport si intreprinde masurile corective necesare.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu certificatorul responsabil de proiectul dumneavoastra.