Termeni si conditii de utilizare

Acest site a fost dezvoltat de către societatea Ecocert S.R.L („ECOCERT”) în nume propriu. Utilizarea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, prin urmare trebuie să citiți cu atenție precizările făcute mai jos, deoarece ele reglementează dreptul de utilizare a acestui site și a conţinutului său.

Toate situațiile apărute în legatură cu utilizarea și conținutul site-ului în cauză, precum și drepturile și obligațiile părților sunt guvernate de legislația românească în vigoare, indiferent de locul de accesare a site-ului. Orice litigiu care are ca obiect o dispută cu privire la termenii și condițiile de utilizare a acestui site este reglementat conform legilor din România.

ECOCERT își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza termenii și condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site și este datoria utilizatorilui de a revizui periodic termenii și condițiile pentru a citi cea mai recentă versiune a acestora.

AUTOR

Societatea Ecocert S.R.L., o societate cu răspundere limitată care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească.

Sediul social: Strada Ing. Zablovschi, nr. 80, Sector 1, București, România

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/8353/2004

CUI: RO 16448230
Tel: +40 21 321 20 77
Fax: +40 21 321 20 58
E-mail: office.romania@ecocert.com

GĂZDUIRE ȘI MENTENANȚĂ
SC 11 AM Media Net SRL
Sediul social: Strada Papiu Ilarian nr. 17 demisol, Sector 3, București, România
Tel: 031.432.8681
Fax: 031.816.2929
E-mail: office@rezolvit.ro

DATE PERSONALE/ CONFIDENȚIALITATE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice societatea Ecocert SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: identificarea corectă și gestionarea eficace a solicitărilor dumneavoastră adresate în secțiunea Contact, transmiterea unui newsletter.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru a vă identifica corect și a putea gestiona eficient solicitările dumneavoastră, și pentru a vă putea transmite newsletter-ul. Refuzul dvs. determină imposibilitatea primirii solicitării dumneavoastră prin intermediul paginii web si transmiterii newsletterului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații ECOCERT în legătură cu subiectul solicitării.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii Ecocert SRL, departamentul de marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
___________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

COPYRIGHT
Acest site, precum și conținutul acestuia, incluzând, dar fără a se limita la text, mărci comerciale, logo-uri, imagini, fotografii, ilustrații, sunete, muzică și baze de date sunt proprietatea exclusivă a autorilor acestora. Prin urmare, orice reproducere, reprezentare, distribuție și/ sau folosire, în întregime sau doar parțială a site-ului sau a oricărei parți componente a acestuia este strict interzisă, incluzând și orice încercare de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta buna funcționare a serverului care rulează site-ul.

Acestea sunt protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 și modificările ei, prin urmare orice încălcare a celor menționate anterior vor fi considerate o tentativă de fraudă și vor atrage răspunderea penală.

INFORMAȚII PUSE LA DISPOZIȚIE
Informațiile prezentate în cadrul acestui site sunt furnizate doar cu scop informativ. ECOCERT utilizează toate mijloacele de care dispune pentru a oferi informații corecte și pentru a actualiza site-ul. Cu toate acestea, Ecocert nu garantează că informațiile sunt exacte, complete sau la zi. Prin urmare, utilizatorii trebui să confirme acuratețea informațiilor împreună cu ECOCERT. Acesta nu oferă nicio garanție, fie explicită, fie implicită cu privire la conținutul site-ul sau la orice parte a acestuia.

ECOCERT nu acceptă, în limitele prevazute de lege, nicio răspundere în ceea ce privește pierderile directe sau indirecte sau daunele care rezultă din sau care au legatură cu utilizarea, operarea sau indisponibilitatea acestui site și a continuțului său.

ECOCERT nu garantează nici calitatea tehnică și functională a site-ului, nici lipsa virușilor care pot exista pe site și nu va fi tras la răspundere pentru daunele directe și indirecte suferite sau invocate.

ECOCERT își rezervă dreptul de a face modificări și corecturi la acest site și la conținutul său în orice moment.
Existența unui link de pe acest site către altul nu constituie o aprobare a unui astfel de site sau a conținutului acestuia, iar ECOCERT nu poate fi tras la răspundere pentru informațiile, opiniile sau recomandările făcute de acesta.

Folosirea de link-uri, mărci comerciale, nume, servicii, nume de domenii și nume de înregistrare ale altor companii nu implică în niciun fel, dacă nu se specifică altfel, existența unei afilieri între ECOCERT și orice astfel de firme, produse, servicii, mărci comerciale, nume sau denumiri înregistrate.

CREAREA LINK-URILOR CĂTRE SITE-UL ECOCERT

ECOCERT permite crearea link-urilor către site, cu condiția ca:

• paginile site-ului său să nu fie încorporate în paginele altui site, ci să fie accesate prin deschiderea unei noi fereste de internet.

• formularea acestor link-uri să includă în mod explicit www.ecocert.ro, sau conexiunea dintre link și acest site și/ sau ECOCERT să fie indicată în mod clar, astfel încât să se evite orice confuzie în mintea publicului general.

Această permisiune nu se aplică site-urilor care ar putea să afecteze imaginea sau reputația ECOCERT.
Sub nicio forma nu poate fi tras la răspundere ECOCERT pentru site-uri care au un link-uri către acest site și nu își asumă nicio răspundere asupra contextului sau a modului de folosire a acestora.